30 maart 2022

ALV 16 maart 2022

Afscheid van Henk van Ras en Hans Veenstra.
Tijdens een druk bezochte jaarvergadering van 16 maart jl. nam Henk Van Ras afscheid als voorzitter en Hans Veenstra als bestuurslid van onze vereniging.
Beiden hebben zich respectievelijk 15 en 14 jaar ingezet voor KBO Schaijk.
Na behandeling van de agenda van de jaarvergadering nam Henk van Ras met een toespraak afscheid van Hans met een welverdiend dankwoord en bijpassend cadeau.
Nadat Gerrie Smits door de leden als nieuwe voorzitter werd gekozen, volgde door haar een dankwoord bij het afscheid van Henk.
Tevens werden Henk en Gerrie van Ras door het bestuur benoemd als ereleden van KBO Schaijk, voor de verdiensten van 15 jaar voorzitterschap. Gerrie heeft ongetwijfeld ook veel hierin betekend.
Niet eerder werden ereleden benoemd door KBO Schaijk
Zeker verrassend voor Henk en Hans was tenslotte de komst van Noud van Vught van KBO Brabant die, als waardering voor alles wat ze hebben gedaan voor de ouderen in Schaijk, hen beloonde met een zilveren en gouden speld.
Ook hij memoreerde de vele verdiensten van Hans en Henk, alsmede wat KBO Brabant te bieden heeft.
Tijdens deze vergadering waren Toon Derks en Marianne van Boekel aftredend en stelden zich herkiesbaar. Zij werden door de leden unaniem herkozen
Na de pauze, met een hapje en drankje, volgde een optreden van “de Kachel Oan”, waar ieder volop van genoot.
Wij kunnen terugkijken op een betekenisvolle en gezellige middag!

Bekijk ook de fotogalerij!