6 mei 2022

Jaarvergadering 2022 biljartclub

De biljartclub was bijeen voor de jaarvergadering en toonde hun nieuwe kledij.