2 januari 2023

Afvalkalender 2023

De ophaaldagen in 2023 van het afval zijn als volgt.
maand                          PBD            rest             gft
januari                           23              6+20           27
februari                         20              3+17            24
maart                             20              3+17+31     10
april                                17              14+28         7+21
mei                                 15             12+26          5+19
juni                                 12              9+23            12+16+30
juli                                  10+24       7+21             14+28
augustus                        7+21        4+18             11+25
september                     4+18        1+15+29       8+22
oktober                          2+30        13+27            6+20
november                      27             10+24           3+17
december                      —              8+22              1+29