Geplande activiteiten voor 2020

 

  7 september   AGC ledenvergadering (in dorpshuis)

26 september   Themabijeenkomst “Misbruik van ouderen” (in dorpshuis)

14 oktober       Jaarvergadering (zie volgende nieuwsbrief)