Activiteiten in 2024

Za. 25 mei t.m. woe. 29 mei – Busreis Bad Wunnenberg

Woe. 12 juni – Aanmelden dagtocht en etentje in de Phoenix om 14.30 uur

Woe. 21 aug. – Dagtocht Delft en het etentje