Onderafdeling                                   Contactpersoon

AlleenGaanden Club

Biljarten

Bingo

Bridge

Computerhoek

Fietsen

Kaarten

Koersbal

Line dance

Papierploeg                                     Piet v Boekel

Scootmobielclub

Seniorenkoor

Sjoelen

Wandelgroep